logo ihc bohemians ihc bohemians praha logo fb ihc bohemians
HOME SOUPISKA TABULKA STATISTIKY ROZLOSOVÁNÍ FANSHOP FÓRUM FOTOGALERIE OS IHC BOHEMIANS HISTORIE ODKAZY

V dalším soutěžním duelu

C. C. M.   P. H. L.

proti týmu

 »  H C    E  K  O  N  O  M  «

D  N  E  S  K  A

ve středu 26. února

od 20:00

v MSH na holešovickém Výstavišti

 

zatím "bez"

 

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

 

ihcbohemians(a)email.cz

 

logo_praha10
M? PRAHA 10

logo_buldoci_neratovice
HC BULDOCI NERATOVICE

NOVINKY - BLÍŽÍ SE OFICIÁLNÍ STOLETÉ JUBILEUM...

BLÍŽÍ SE OFICIÁLNÍ STOLETÉ JUBILEUM...

MÁME VŠAK CO SLAVIT?!? ANO i NE, JAK SE TO VEZME...

Naprosto nyní odhlédněme od neradostné, ba chvílemi až přímo tristní současnosti a ponořme se do let již dávno minulých, abychom si maximálně přiblížili co a jak se ještě přes propast sta let zdokumentovat dá, poskládali si pokud možno co neucelenější mozaiku a doložili ty co nejvíce autentické výpovědi... I pak nebude odpověď jednoznačná a všichni se asi shodneme toliko v tom, že ROK 1916 je v historii klubu vskutku památným, byť se založením oddílu ledního hokeje, až tak dalece, jak tvrdí materiály mateřské TJ, mnoho společného nemá... Přesto určitě MÁME CO SLAVIT, kdyby nic jiného tak alespoň deset let od vzniku I.H.C., bez čehož by dnes hokejoví Bohemians již neexistovali, a pokud, tak již JEN v té vskutku ryze pozemkářské formě...!!! 

   Omyl na T.J. se s lety mechanického opakování modifikoval v historickou "PRAVDU"   

Někdo moudrý kdysi prohlásil, že 100× opakovaná LEŽ se stane pravdou -- nemýlil se, neboť pak je takřka nemožné s něčím podobným bojovat...

   Tělovýchovná jednota Bohemians někdy před již více než půl stoletím začala uvádět, že její oddíl ledního hokeje byl založen již roku 1916 a tohoto data se drží dodnes, třebaže doložitelná fakta říkají vcelku jednoznačně něco jiného. Ostatně výroční Almanach A.F.K. Vršovice z roku 1925 k tomuto "letopočtu" jasně uvádí »Kromě footballu započato s pěstováním pozemního hokeye, a to zásluhou kol. Pazdery. Prvý takový zápas sehrán dne 1. X. proti Viktorii Vyš 18:1.« I k roku následujícímu je rovněž uvedeno »Kromě footballu pěstován nadále pozemní hokey...«. Tedy hned podvakráte i zcela jasně a výslovně je zde uvedeno slovo pozemní a v celém Almanachu neexistuje pražádná zmínka o hokeji na ledu, přesto je to asi málo, stejně jako mnoho dalšího naprosto spolehlivě doložitelného...!!!

     Pan Miroslav Petzold jenž na sklonku šedesátých let dvacátého století klubovou historií zabýval na podobné rozpory již bezesporu narazil, načež pak v oddílové ročence 1971-1972 publikované někdy v létě dvaasedmdesátého roku deklamoval následující tezi:

        »Oddíl "kanadského" ledního hokeje vznikl v našem klubu v roce 1929 z dříve provozovaného bandy-hokeje na ledě, a byl Českým hokejovým svazem registrován jako 33. oddíl v Čechách.

        Ještě v poválečných letech byl za ročník založení označován rok 1916, který však byl výročím založení samostatného oddílu – ledního bandy-hokeje. Uvádění tohoto roku založení naprosto nepramenilo z nepoctivé snahy vytvořit oddílu delší tradici než skutečnou, nýbrž bylo dáno tím, že většina hráčů i funkcionářů působila v obou oddílech a "kanadu", jak se lednímu hokeji tehdy říkalo, považovali všichni za pokračování své činnosti.

        I dnes se hlásíme k našemu prvnímu výročí, – ostatně bylo by velmi necitlivé učinit jinak, – ale k oslavě vlastního založení oddílu musíme vždy hovořit jen o roku 1929.«

   Pokud jde o rok 1929 měl nepochybně pravdu, pokud o rok 1916 a lední bandyhokej však taktéž notně mate.

   Bohemáská "KANADA" nepochybně vznikla na sklonku prvého uvedeného roku, jak lze v dobovém tisku i vzpomínek pamětníků spolehlivě doložit, ale přes jisté vzájemné prolínání s bandyhokejisty k roku 1916 své kořeny tehdy rozhodně nikterak nevztahovala, což lze doložit mj. oslavami desetiletého* i patnáctiletého** jubilea "kanadského oddílu", byť obě výročí zůstala poněkud ve stínu, či přesněji včleněna do rámce oslav 35 a 40 let celého klubu, a pochopitelně se na nich velice negativně podepsal i veskrze neblahý válečný čas...

    Chaos let padesátých byl v tomto ohledu snad ještě horší, reorganizace, slučování, rozlučování a přejmenovávání, boření tradic a tak nejednou fotbalisti počítali své dějiny nadále od roku 1905, T.J. od založení vinohradského Sokola, atd. atp. Snad tehdy někdy vznikl i mýtus o roku 1916, který vznikl totálním nepochopením dobových reálií a tehdejšího názvosloví, ovšem vskutku nejspíše nešlo o nepoctivou snahu "ostaršit se", jak je to vcelku běžné u ostatních oddílů, neb pak by si Bohemians mohli hokejové počátky hrdě klást do roku 1907 a nejspíše ještě i rok ba až dva roky hlouběji -- a zcela právem...

 

   Co víme o vršovickém hokejovém pravěku?!? Překvapivě až nečekaně MNOHO!!!   

Nesporně již v lednu 1907 vyšlý footballový almanach Č.S.F. hovoří u A.F.K. Vršovice o čtyřech mužstvech fotbalových a jednom hockeyovém*, o hokejových aktivitách svědčí i tzv. Protokolární kniha z let 1906 až 1909 zaznamenávající gro obsahu klubových výborových schůzí a členských valných hromad, a Josef Procházka, jeden ze zakladatelů klubu a první jednatel, mluví ve Sportu a hrách o hokeji co do plánované zimní náplně činnosti členů týmu S. K. Kotva (Vršovice) dokonce již v listopadu 1905!!! 

   Nicméně jako stěžejní důkazní materiál použiji citaci textu z prosince 1907 z téže tiskoviny, kde vcelku není nejmenší pochyby, že již tehdy vyráželi zelenobílí borci vskutku i na kluzce zmrzlou vodu...:  

        »Hockey na ledě hodlají letos hráti vedle osvědčených již mužstev v A.C. Sparta, která jest držitelem poháru Sportu a Her a mistrovství, S.K. Slavia, P.K.C. Ruch a S.K. Čechie v Karlíně, Novoměstský S.K. a A.F.K. Vršovice. Není pochybnosti, že čím footbal jest v zimě Angličanům, tím u nás, kdy teploměr klesne pod nullu, stává se hockey na ledě. Skutečný zimní král!«  

   Další citaci připojím z Národní politiky, 3. strany odpoledního vydání z 14. prosince 1907, kde výboři A.F.K. Vršovice veřejnosti i členské základně oznamují: 

        »Zítra o 10. hod. dop. schůze v klub. místnosti, na níž bude sestaveno hockeyové mužstvo...«  

   A v tom je první "pomyslné jádro pudla", HOKEJ v té době byl jednoznačně a prakticky ve všech jeho formách ryze zimní sport a většina klubů mužstva sestavovala až po skončení podzimní sezóny z k tomu typu sportování svolných fotbalistů a atletů... Hokejová specializace jako taková neexistovala, a pokud si fotbalisté o Vánocích dají hokejový srandamač, lhostejno zda na ledové ploše, či pevné zemi, ještě to v žádném ohledu neznamená založení hokejového oddílu, byť mnohé kluby to tak později při nástupu módní vlny důrazu na dlouhověkost prezentovaly a dále prezentují... TJ Bohemians jsou v tomto směru vysloveným pravým opakem, byť je prokazatelné, že hokejové aktivity klubu jsou prakticky stejně věkovité, jako klub sám, a tudíž by i hokejoví klokani docela klidně mohli slavit 110 let...

   Tělovýchovná jednota, či tehdy možná spíše ještě ZSJ Spartak Stalingrad, však sáhla po roku 1916, byť ani od tohoto letopočtu není kontinuita hokejového sportu ve Vršovicích přímá a nikterak nepřerušovaná, na což není nikterak potřeba hloubat v novinových archivech, ale dokazují to i výroční Almanachy, kde čteme mimo jiné i takovéto informace, jako o zdárném vzkříšení po tříleté pauze (1924-27) a nesporná hokejová odmlka, alespoň pokud jde o stavění oficiálního klubového týmu, byla i v již "kanadské éře" (1931-33) -- přesto plným právem, žel pak někdo pramálo znalý faktů a dobových reálií z roku 1916 učinil letopočet ustavení čehosi zcela odlišného, než k čemu ve skutečnosti došlo...!!!

 

   To co roku 1916 v A.F.K. Vršovice nesporně vzniklo byl tzv. HOCKEYOVÝ ODBOR!!!   

Jde tedy něco ve své době poměrně revolučního, co klubové zájemce o hokej sdružovalo prakticky celoročně a vedlo je k určité zájmové a dovednostní specializaci, a jistě, bylo-li příznivé mrazivé klima mohli jeho členové nazout i brusle, ovšem podobně jsem doložil případy, kdy to Vršovičtí experimentálně zkoušeli i s velkým pozemním hokejem s 11 hráči -- ovšem v klubovém Almanachu z roku 1935 se překvapivě dovídáme, že právě tento "klubový odbor" jednu dobu dočasně zastřešoval dokonce i stolní tenisty [!!!], což už má k "hokeji" vskutku nesmírně daleko...

   Druhé "jádro pudla" spočívá v totálním posunu toho co se kdy považovalo za BANDY-HOCKEY, neb A.F.K. (Bohemians) Vršovice v letech 1916-31 nesporně "Bandy" hráli, dokonce soutěžně [mistrovsky!!!], ale v té době již naprosto nešlo o žádné synonymum pro hokej lední, ale vzhledem k nedostatku kluzišť i našemu ledním hrátkám nepříliš příznivému klimatu se hokejové zápolení stále masivněji přesunovalo i na pevnou zem, kdy k této formě "landky" (klasický pozemní hokej na velkém hřišti byl již tehdy u nás dobře znám, ale jen málokterý klub si jej mohl dovolit pěstovat jinak než ryze experimentálně) se sedmi muži v poli postačoval tenisový dvorec či ještě lépe hřiště házenkářské, neb to již zpravidla bylo vybaveno stabilními brankami, mantinely byly minimální (cca jako při dnešním florbalu), nebo žádné... I tehdy ovšem značné procento hráčů tvořili "vice-sportovci" a tak nebylo výjimkou, že titíž mladíci hráli nejen všechny myslitelné formy hokeje, ale i fotbal, tenis a další sporty, přesto porovnáme-li cca k roku 1930 všechna známá jména hráčů "bandy" a "kanady", pak je tu jen pramálo shod - funkcionáři byli jistě univerzálnější, ale i ti měli své priority... -- oba hokeje však nesporně dělila hluboká propast především v tom "s čím" a "na čem" byly provozovány!!!

 

   Vraťme se však zpět k památnému roku 1916 a klubovému Almanachu...!!!  

        »Prvý takový zápas sehrán dne 1. X. proti Viktorii Vyš 18:1.«

   Je tu celkem jasně udané datum, soupeř, výsledek i tvrzení o premiérovém charakteru utkání, ale žel právě tato věta z výroční tiskoviny z roku 1925 je přímo učebnicový příklad toho jak jsou jakéhokoli údaje podobných památečních spisků nespolehlivé a mnohdy vysloveně zmatečné, ne-li zcela nesmyslné...

   Předně předešleme, že šlo o měření sil s Viktorií vyšehradskou, dnes dávno zapomenutou, před sto lety byla však jedním z nejlepších celků jaké se tehdy bandyhokejovému sportu věnovaly a střetnutí s vršovickými zelenáči podle toho dopadlo!!! A.F.K. utrpěly debakl 1:18 (či dle jiných zdrojů "jen" 2:18), jenž se však v kontextu vyznění pamětní publikace stává bezmála matchem triumfálně vítězným, což může být záměr, ale spíše jde o kouzlo nechtěného, či zcela neúmyslný omyl pisatele, jenž v době konání zápasu sloužil císaři pánu na kadetce v rakouském Solnohradu a v čase kdy tuto větu psal byli již zelenobílí v tomto sportu držiteli titulu mistrů republiky...

  V žádném případě také nešlo o první takový zápas, ale připusťme, že předchozí klání zelenobílých byla interně klasifikována jen jako přátelsky-tréninková, ale ani zde hokejové výsledky vršovické mužstvo zatím příliš neopravňovaly vyzvat k měření sil nejlepší z nejlepších!? A pokud i ano, tak primárně proto, že klub již solidně proslul výsledky fotbalovými a tak i jeho hockeyový tým se tím stal soupeřem relativně prestižním a šlo na něm mediálně (a tedy společensky) zviditelnit i sebe...

   Ale oboustraně vzato, proč ne, od koho se zelenobílí měli učit, ne-li od mistrů a již po Vánocích téhož roku se shodní soupeři rozešli již se smírným výsledkem 4:4. Zda se Vršovičtí vskutku natolik zlepšili, či Vyšehradští soupeře podcenili a nenastoupili v nejsilnější sestavě dnes již asi nezjistíme, a je to stejně nepodstatné, neb to byl tak či tak první rázný krok zelenobílých na hokejové výsluní...

   Ještě však dodejme, že onen glosovaný a výsledkově tehdy žel velmi ponižující zápas s vyšehradskými Viktoriány se nehrál 1. října 1916, nýbrž až o čtrnáct dnů později (další šotek!?!), přičemž oddílové zvadlo v Národních listech předchozího dne (14.X.) avizovalo i sestavu, asi nejstarší známou, resp. dodnes zjistitelnou:

Holz, Siřínek, Hejzl, Rybář, Kapoun, Černohous, Pazdera.  

  

   Kdy však byl HOKEYOVÝ ODBOR založen...?!?   

   Onoho 1. října určitě ne, a nebylo to jistě ani v létě, nejspíše ani na jaře ne, a lze jen logicky dedukovat, že se tak stalo někdy hned z kraje roku 1916 v době, kdy v povánočním období tradičně probíhalo cosi co lze moderně označit jako "hokejový boom", nicméně docela určitě to bylo před 16. dubnem 1916, kdy jsem dohledal nejstarší vcelku jednoznačnou zmínku o jeho existenci.

   Paradoxně nebyla v rubrice "hokej", ale byla hluboko mezi řádky v reportáži z tentokrát fotbalového trojutkání s Viktorií Vinohrady*, kdy vršovické sportovní odpoledne měl zakončit duel III. týmu s mužstvem postaveným členy klubového hokejového odboru!!! Kdo ví, kdyby za stavu 3:1 ještě před půlí nemusel být předčasně ukončen pro prasklý míč, možná by zpravodajci toto utkání ani nestálo za zmínku, čili dost možná šlo pro nás dnes doslova o štěstí v neštěstí, neb díky tomuto faktu a skutečnosti, že o žádný začátek "letní přípravy" tehdy zcela nepochybně ještě nešlo, tak z pohledu současné terminologie vcelku SPOLEHLIVĚ VÍME alespoň to, že

K VZNIKU HOKEJOVÉHO ODBORU DOŠLO již v sezóně 1915/16, tedy cca PRÁVĚ PŘED STO LETY!!!

 

Šlo o neblahý válečný čas, ale vše jasně dokládá, že přes desítky, ba celkově až uváděné dvě stovky, mobilizovaných členů A.F.K. Vršovice, klub tu nedostatkem lidských rezerv zjevně nikterak netrpěl... -- skočme však až do roku 1920 a citujme znovu nejstarší klubový Almanach, jenž tu uvádí:

          »Jako další sport pěstován v [té] době pozemní hokey bandy a sestavena 2 mužstva. Studentský team vítězstvím 4:3 nad mistrem Č.S.R. S.K. Podolí umístil se na IV. místě v turnaji Karlínského cerclu. -- V té době byli jsme členy čtyř sport. ústředí, a to: Čsl. svazu footballového, Čsl. svazu těžké athletiky, Čsl. svazu hokeyového a Čsl. athl. amat. unie.«

   Republikánskou éru si však ponechme na pokračování zaměřené již na ty epizody z této pionýrské doby, kdy zelenobílí v hokejovém sportu začali sklízet první vítězné vavříny, žel mohu předeslat, že s ledem opět ještě dlouhá léta nemají pranic společného...

 

PS/

       * -- ve středu 14. února 1940 ve Vršovicích "u Voláka" před zraky cca 2000 diváků hostoval mistrovský tým LTC Praha, jenž tehdy zelenobílé v rámci oslav asi šetřil a porazil je jen vcelku milosrdně 0:9.

    ** -- 4. února 1945 se s klokany měla střetnout Sparta, ale zápas žel počasí neumožnilo, ale Letenští již před tím 7. ledna ve Vršovicích vskutku objevili a odehráli tu svůj soutěžní zápas s Říčany!

      * -- podklady byly dokladovatelně odevzdány již na podzim předchozího roku!!! 

      * -- 7:0 pro I. team, 5:2 pro II. a 3:2 v měření sil juniorů...

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!