TRENÉŘI A FUNKCIONÁŘI

 

Na rozdíl od tzv. síně slávy, kde byl konán pokus vyzdvihnout a rekapitulovat největší »STAR«, které tak či onak prošly řadami ledových klokanů, tato stránka má za cíl zmapovat pokud možno co nejširší spektrum trenérů a funkcionářů, kteří často nebyli nijak mediálně známí, ale každý alespoň svou troškou přispěl k zdárnému chodu oddílu. Jsou zde možná i tací co v zelenobílém táboře vydrželi sotva jednu sezónu, byť mi si pochopitelně více vážíme těch kteří zůstali našim klubovým barvám věrní pět, deset, dvacet i více let a takoví vskutku jsou, nebo alespoň byli... -- a ať jíž odešli do hokejového nebe, nebo zatím jenom na zasloužený odpočinek, nebylo by spravedlivé na ně zapomenout!!!

Za jakékoliv doplnění a rozšíření budeme samozřejmě vděčni!!!

 

T R E N É Ř I  :

("A-teamu" dospělých -- chronologicky...)

 TOŽIČKA, Jiří  1951/52, 1952/53, 1953/54 (3. sezónu již jen formálně)
 KUS, Josef  1952/53 (vedoucí letní přípravy)
 HANZL, Jan  1953/54 (přechodně)
 HALLER, Zdeněk  1953/54 (zbytek sezóny)
   
 ORLET, "Láďa"  1957/58, 1958/59, 1959/60
   
 ZÁBRODSKÝ, Vladimír  1963/64, 1964/65 (hrající trenér)
 PRCHAL, ???  1965/66, 1966/67 (1/4 sezóny)
 HLADÍK, ???  1965/66 (asistent)
 HURYCH, Oldřich  1966/67 (od 2/4 sezóny), 1967/68
 FIKTUS, František  1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72
 ČERNÝ, Rudolf  1972/73, 1973/74, 1974/75, pak asistent
 REZLER, Jan  1972/73 (asistent)
 BRABEC, František  1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80
 ŠÍMA, Jaroslav  1979/80, 1980/81
 SLÍŽEK, Ladislav  1979/80 (asistent)
 DAVID, Svatopluk  1981/82 
 REZLER, Jan  1981/82 (asistent)
 BRABEC, František  1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91
 HERČÍK, Vladislav  1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89 (asistent)
 NEKULA, Ivan  1989/90, 1990/91 (hrající asistent)
 BŘICHÁČ, Petr  1991/92
 HUTNÍK, Miroslav  1991/92 (zbytek sezóny), 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1994/95 (asistent)
 BRABEC, František  1991/92 (rezerva), 1992/93
 JANĎOUREK, Stanislav  1993/94 (od poloviny sezóny v tandemu), 1994/95 (tandem)
 DOSTÁL, Josef  1993/94 (od poloviny sezóny), 1994/95 (tandem)
 MUSIL, Evžen  1994/95 (hrající trenér - zbytek sezóny)
 PECKA, Václav  1994/95 (asistent - zbytek sezóny)
 HAVEL, Jan "Gusta"  1995/96 (tandem)
 ŠÍMA, Jaroslav  1995/96 (tandem)
 ŠOLC, Petr  1996/97, 1997/98, 1998/99
 ZAVADIL, Zbyněk  1999/2000
 BŘICHÁČ, Petr  2000/01, 2001/02
 ŠOLC, Petr  2000/01 (asistent)
 KUPČÍK, Milan  2001/02 (asistent)
 ZOLMAN, Petr  2002!?/2008 (titulárně)
 MECERA, Martin  2005/06, 2006/07 ("manažer")
 DOUTNÁČ, Jan  2007/08 (hrající trenér)
 JANSKÝ, Martin  2008/09 (hrající trenér)
 JINDRÁK, Ivo  2009/10 (hrající trenér)
   

 

 

P Ř E D S E D O V É  :

(Oddílu LH v rámci TJ -- chronologicky...)

 HONEJSEK, Jan  1929-1945
 POKORNÝ, Jaroslav  1945-1948
 ??? - období poúnorového chaosu  1948-1951
 KOLINO, ???  1951-1953
 LANČA, ???  1953-1954
 ???  1954
 JIRČÍK, Oskar  1954-1957
 ZÁVIŠKA, ???  1957-1958
 KOLAŘÍK, Václav  1958-1959
 HLIŇÁK, Zdeněk  1959-1963
 JIRČÍK, Oskar  1963-1965
 HOZMAN, Vladimír (otec)  1965-1973
 HLIŇÁK, Zdeněk  1973-1985
 TRNKA, Stanislav  1986-1987
 HOZMAN, Vladimír (syn)  1988-1990
 BRABEC, František  1990-1991
 STÁREK, Ivan  od listopadu 1991 dodnes...
   

 

[prosím, odpuste dočasné nezobrazování se některých ilustrací...]

 

 

O S T A T N Í   F U N K C I O N Á Ř I :

 ANTON, Jiří

71

72

 trenér mládeže
 ASCAY, Juraj (ing.)

89

90

 trenér mládeže
 ARNOLD, Antonín

70

78

 vedoucí a trenér u mládeže
 BALOUŠEK, Vojtěch

69

70

 člen výboru
 BARTOŠ, ??? 58 59  člen výboru
 BARTOŠ, Jan

92

96

 trenér mládeže
 BEJČEK, Miroslav

88

89

 
 BELIJOV, Ivan

95

96

 pom. trenér mládeže
 BENEŠ, František Ing. CSc.

75

04

 trenér, vedoucí, hospodář, místopředseda
 BENEŠ, Václav 94 97  trenér mládeže, org. prac.
 BERÁNEK, ??? 58 59  organizační pracovník
 BEZKOČKA, Jaroslav 59 89  primárně hospodář -- v oddíle působil na nejrůznějších postech dobře 3 desítky let -- zesnul 2004
 BLAHOVEC, Jiří 64 64  trenér u žactva
 BOROVIČKA, Josef 72 82  vedoucí mužstva a inventárník -- zesnul 1982
 BOUZEK, Vladimír 67 84  trenér mládeže, místopředseda (72/73) a propagační pracovník
 BRABEC, František

64

91

 do sezóny 74/75 trenér mládeže
 BROŽ, Vladimír 70 73  trenér mládeže
 BŘICHÁČ, Jaroslav 81 85  trenér mládeže
 BŘICHÁČ, Petr

75

02

 trenér mládeže (chvíli i seniorů)

 BUKEŠ, František 76 87  trenér mládeže
 CABEJŠEK, Jaroslav 67 73  trenér žáků a B dorostu
 CETL, Igor Ing. 97 02  člen výboru a organizační pracovník
 ČECH, Jiří 58 59  tzv. polit. vých. pracovník
 ČERMÁK, ??? 64 64  člen výboru
 ČERNÝ, Rudolf

71

89

79

90

 trenér seniorů i mládeže

 SD 89/90,

 DOUBRAVSKÝ, Miroslav 69 70  člen výboru
 DUB, Josef 80 83  člen výboru
 DUBSKÝ, František 67 89  organizační pracovník a předseda sportovně technické komise -- zemřel 2006
 DUTKOVÁ, ??? 64 64  pokladní oddílu a vedoucí u žactva
 FALTA, Luboš

94

97

 trenér mládeže
 FIKTUS, František 64 74  člen výboru a trenér
 FOUSEK, Milan 81 85  
 HANDL, Milan MuDr. 90 90  lékař
 HAVEL, Jan "Gusta"

95

96

 trenér seniorů
 HAVELKA, Zdeněk 70 75  člen výboru
 HEJNIŠOVÁ, Eva 88 88  matrikářka
 HENDRYCH, Antonín 70 73  vedoucí přípravky
 HERČÍK, Vladislav

81

87

 asistent a metodický pracovník
 HERSTUS, ??? 64 64  trenér mládeže
 HLIŇÁK, Zdeněk 64 89  vedoucí funkcionář (viz předsedové)
 HNÍZDIL, Stanislav 70 73  vedoucí komise mládeže -- zemřel 1973
 HNÍZDIL, Jaroslav 76 77  vedoucí seniorů
 HOFFMAN, Jan 58 59  vedoucí dorostu
 HOLEČEK, František 58 59  člen výboru
 HOLUB, ??? 64 64  člen výboru
 HOLÝ, J. 89 90  vedoucí u mládeže
 HONEJSEK, Jan 29 48  předseda a organizační pracovník
 HORÁČEK, Bohumír 89 90  vedoucí u mládeže
 HOŘEJŠÍ, Berta 68 70  trenér dorostu
 HOZMAN, Vladislav 64 89  člen předsednictva a pom. trenér (i předseda) -- zemřel 2007
 HOZNOUREK st., ??? 64 64  organizační pracovník
 HRABĚ, František 75 78  vedoucí mládeže
 HRADEC, Luboš

94

97

 trenér mládeže
 HRON, Zdeněk 77 78  trenér žáků
 HŘEBÍK, ??? 64 64  pom. trenér mládeže
 HUĎA, Václav 81 95  člen výboru, později hospodář
 HUTNÍK, Miroslav 89 95  trenér mládeže (i seniorů)
 CHADIMA, Oldřich 77 79  trenér žáků
 CHMELAŘ, Josef 72 73  vedoucí dorostu
 JANĎOUREK, Jaroslav 92 97  trenér a člen výboru
 JANDOUREK, Stanislav 93 94  člen výboru
 JANOVEC, Václav 69 70  místopředseda
 JÁNSKÝ, Josef 77 78  asistent u mládeže
 JIRČÍK, Oskar 55 66  inventárník, STK, etc. (viz. předsedové)
 KAJL, Robert 80 81  člen výboru
 KALAŠ, J. "30" "30"  organizační pracovník
 KALINA, D. Mudr. 64 73  oddílový lékař
 KALIVODA, ??? 64 64  organizační pracovník a vedoucí u mládeže
 KASTLER, ???

78

78

 asistent u přípravky
 KAŠPAR, Antonín "30" "30"  organizační pracovník ("Australan" 1927)
 KNAP, František st. 64 73  vedoucí mužstva a organizační pracovník
 KOHOUT, Josef (ing.) 89 90  trenér u mládeže
 KOHOUT, Roman 89 90  trenér u mládeže
 KOLÁŘ, Ladislav      čestný člen -- již nežije...
 KOLEČKÁŘ, Vlastimil (ing.) 68 73  matrikář
 KOLENATÝ, M. 88 90  vedoucí mužstva mužů
 KOTÝNEK, Antonín 72 73  vedoucí dorostu
 KOŘÍNEK, Josef 78 85  hospodářská komise
 KOUBA, Jiří 77 78  asistent u "A" dorostu a trenér "B"
 KOUBÍČEK, Josef 70 78  vedoucí mládeže
 KOVÁČ, Jan 75 78  trenér a metodik mládeže
 KOVAŘÍK, ??? 58 59  vedoucí u dorostu
 KOVAŘOVIČ, Miroslav 58 59  matrikář a STK
 KOZEL, Jan 89 90  vedoucí mládeže
 KRÁLÍK, K. "30" "30"  místopředseda
 KŘIVAN, Miroslav 74 75  matrikář
 KŘÍŽ, ??? 64 64  organizační pracovník
 KUNOVÁ, Věra 58 59  administrátorka
 KUPČÍK, Milan 94 08  člen výboru, organizační pracovník a vedoucí mužstva
 KUS, Josef 77 78  trenér žáků
 LABUŤA, Jan 88 90  vedoucí u mládeže
 LÁNSKÝ, Josef 58 81  primárně mládežnický trenér, kustod i člen výboru -- zemřel 18.8.2008
 LEDVINA, "Luděk" 63 63  trenér stříbrných medailistů
 LEVEC, Jan 89 90  asistent trenéra mládeže
 LÖB(e)L, Rudolf 58 64  trenér vedoucí týmů mládeže
 MANYO, ??? 64 64  člen výboru
 MAREK, Vojtěch (ing.) 72 74  organizační pracovník
 MAREŠ, Karel 74 78  vedoucí žáků
 MAREŠ, L. "30" "30"  organizační pracovník
 MAŘÍK, Václav 88 90  vedoucí a trenér mládeže, výbor... - otec hráčů Jana (*72) a Václava (*75), plus sudího Pavla (*68)
 MATĚJÍČEK, Jaroslav 57 78  organizační pracovník a vedoucí sportovně technické komise
 MECERA, Martin 07 09  místopředseda
 MLČOCH, Oldřich 71 73  trenér ligového dorostu
 MORAVEC, František 77 79  trenér žáků a asistent u dorostu
 MÜLLER, Jiří 72 75  člen výboru
 NEKULA, Milan 90 90  člen výboru
 NETYMACH, Josef

95

97

 trenér mládeže
 NOVÁK, Ladislav 58 64  vedoucí dorostu a jednatel oddílu
 ONDRÁČEK, Vladimír 58 64  sportovně-technická komise
 ORLET, Vladimír 58 59  sportovně-technická komise
 PASTOREK, ??? "30" "30"  organizační pracovník
 PECKA (otec následujícího?) 64 64  vedoucí u mládeže
 PECKA, Václav 88 96  vedoucí u mládeže, správce ZS
 PEČENÝ, ??? 64 64  organizační pracovník
 PECH, ??? 71/72 71/72  vedoucí mužstva
 PETZOLD, Miroslav 68 77  archivář a hnací motor propagační komise
 POHUNEK, Vlastimil 70 78  trenér mládeže
 POKORNÝ, Josef

"30"

"40"

 vedoucí mužstva při postupu 47
 POKORNÝ, ???

78

78

 člen výboru
 PRŮŠA, J.

86

87

 vedoucí mužstva dospělých
 PRŮŠA, Michal

89

90

 vedoucí mládeže -- syn?
 PRŮŠA, Miroslav

75

81

 vedoucí mládeže -- otec?
 PŘIBYL, Rudolf

72

73

 vedoucí seniorů
 PTÁČEK, Vladimír

76

83

 trenér přípravky a člen výboru
 RAKUŠAN, Petr 96 97  vedoucí a pom. trenér mládeže
 RÖMISCH, Václav 72 78  trenér mládeže -- zemřel 2002
 ROUBÍČEK, Ludvík 58 59  jednatel oddílu
 SCHÜTZ, ??? 64 64  vedoucí mládeže
 SLUNÍČKO, ??? "30" "30"  organizační pracovník
 SOBOL, Lubomír 74 78  vedoucí žáků
 SOBOTKA, Antonín 74 78  trenér (asistent) mládeže
 SOMOL, Josef 74 75  asistent u žáků
 SOUKUP, Miroslav 89 90  trenér u mládeže
 STEINER, Jan 89 90  trenér mládeže
 STIBŮREK, Jiří 72 73  vedoucí přípravky
 SUDA, Josef 69 70  člen předsednictva, místopředseda a trenér
 SVOBODA, Jiří

92

97

 vedoucí a pom. trenér mládeže
 SVOBODKA (Sobotka?) 64 64  člen výboru
 ŠEBEK, ???

78

78

 asistent u přípravky
 ŠÍMA, Jiří

95

96

 trenér seniorů
 ŠOLC, Petr (otec) 89 00  trenér mládeže, krátce i dospělých
 ŠOLC, Roman (syn)

93

97

 pom. trenér mládeže
 ŠOLER, František 58 59  člen výboru
 ŠULC, Evžen

93

99

 organizační pracovník a vedoucí prodejny na ZS Štvanice
 TICHÝ, ??? "30" "30"  organizační pracovník
 TICHÝ, Miroslav 72 73  trenér mládeže
 TRNEČEK, Václav

96

97

 vedoucí a trenér mládeže
 TRNKA, Stanislav 72 89  tzv. politickovýchovný pracovník
 TŮMOVÁ, Dagmar 70 85  matrikářka, vedoucí mužstva (i "A")
 TUREK, Jiří 58 59  sportovně-technická komise
 ULLMANOVÁ, J. 74 74  lékařka
 VACH, ??? 85 86  vedoucí mužstva
 VALTR, Evžen 87 90  trenér mládeže
 VEJDOVEC, Ota 71 72  vedoucí mládeže
 VEJVARA, Libor 06 dosud  místopředseda + 1. předseda IHC
 VESTFÁL, Pavel 76 78  vedoucí mládeže
 VÍŠEK, Vlastimil MuDr. 01 02  člen výboru
 VÍTEK, Jan 76 77  trenér žáků
 VÍTEK, Jiří 74 74  evidence
 VLČEK, Miroslav Ing. 81 87  organizační pracovník
 VOJTA, Marek 70 71  vedoucí dorostu
 VOREL, Jaroslav

95

96

 asistent a vedoucí juniorů
 VOTRUBA, Jiří 69 77  trenér mládeže
 VOŠMIK, Jiří 75 77  trenér přípravky
 VRBANSKÝ, Ladslav 58 64  hospodář
 VYSTRČIL, Břetislav 78 78  politickovýchovná komise
 ZAVADIL, Zdeněk 73 78  vedoucí mládeže a člen výboru
 ZEIS, ??? 88 89  asistent trenéra mládeže

 ZOUBEK, Václav

70

89

 člen výboru -- již nežije...

 

Podněty a připomínky k historickým tématům směřujte primárně sem...

(Karel Řezníček, alias "damhA", ( 724 96 95 48, + Kučerova 770/10, P - 9, 198 00)